НАШИ ПОНУДИ

ВИКЕНД НА ШУМСКИ ПЛОДОВИ

ВИКЕНД НА МЕДОТ

ВИКЕНД НА КРОМИДОТ

ВИКЕНД НА ГРОЗЈЕТО

ВИКЕНД НА КОСТЕНОТ

ВИКЕНД НА ПИПЕРКИТЕ

ВИКЕНД НА КИКИРИКИТЕ

ВИКЕНД НА СМОКВИТЕ

ВИКЕНД НА МОДРИОТ ПАТЛИЏАН

ВИКЕНД НА ЖИТОТО

   

Проектот за прекуграничен забавен центар е кофинансиран од ЕУ преку програмата Интеррег-ИПА ПГС Бугарија - поранешна Југословенска Република Македонија

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската унија преку Програмата Интеррег-ИПА ПГС Бугарија - Поранешна Југословенска Република Македонија, ЦЦИ Бр. 2014TC16I5CB006, во рамките на проектот: "Прекуграничен забавен центар" со референтен број CB006.1.22 .117. Содржината на оваа веб-страница е единствена одговорност на Пиринскиот туристички форум и ЕД Планетум - Струмица и во никој случај не може да се смета дека ги отсликува ставовите на Европската Унија или Управниот орган на Програмата

0017224