НАШИТЕ ОФЕРТИ

УИКЕНД НА ГОРСКИТЕ ПЛОДОВЕ

УИКЕНД НА МЕДА

УИКЕНД НА ЛУКА

УИКЕНД НА ГРОЗДЕТО

УИКЕНД НА КЕСТЕНА

УИКЕНД НА ЧУШКИТЕ

УИКЕНД НА ФЪСТЪЦИТЕ

УИКЕНД НА СМОКИНИТЕ

УИКЕНД НА ПАТЛАДЖАНА

УИКЕНД НА ЖИТОТО

   

Проектът "Трансграничен център за забавления" се съ-финансира от ЕС чрез Програмата за ТГС Интеррег-ИПП България - Бивша Югославска Република Македония

Този уеб сайт е направен с подкрепата на ЕС чрез Програмата за ТГС Интеррег-ИПП България - Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. За съдържанието на този уеб сайт отговорност носят единствено Пирински туристически форум и ЕА Планетум - Струмица и по никакъв начин не може да се приеме, че той отразява възгледите на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата

0017223