Нашите Промоции

Имаме посебна понуда за сите љубители на добра храна и забава. На првиот кулинарски викенд што ќе го посетите, ќе ви биде дадена Мала книга за посетители во која ќе добиете печат од конкретната локација што ја посетувате. Покажете ја на вашите домаќини на следниот кулинарски викенд на кој ќе одите и ќе добиете подарок – бесплатен пијалок или тегла домашен мармалад…
На четвртиот кулинарски викенд, ќе добиете 15% попуст од вкупната цена на нашите услуги.
На седмиот кулинарски викенд, ќе добиете 30% попуст од вкупната цена на нашите услуги.
И ако стигнете до десеттиот кулинарски викенд, ќе можете да ги користите нашите услуги на половина од објавената цена. Исто така, ќе добиете титула Почесен кулинар а ќе ви приредиме и други изненадувања.
Предизвикот е даден!

   

Проектот за прекуграничен забавен центар е кофинансиран од ЕУ преку програмата Интеррег-ИПА ПГС Бугарија - поранешна Југословенска Република Македонија

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската унија преку Програмата Интеррег-ИПА ПГС Бугарија - Поранешна Југословенска Република Македонија, ЦЦИ Бр. 2014TC16I5CB006, во рамките на проектот: "Прекуграничен забавен центар" со референтен број CB006.1.22 .117. Содржината на оваа веб-страница е единствена одговорност на Пиринскиот туристички форум и ЕД Планетум - Струмица и во никој случај не може да се смета дека ги отсликува ставовите на Европската Унија или Управниот орган на Програмата

0016531