Нашите промоции

За всички любители на добрата храна и забавлението имаме специална оферта. На първия Кулинарен уикенд, на който отидете, ще получите Малка книжка на посетителя и печат от въпросната дестинация. Покажете това на следващия уикенд, на който отидете, и ще получите подарък – безплатно питие или бурканче с домашно сладко…

 

На четвъртия си Кулинарен уикенд, ще получите 15% отстъпка от общата цена на нашите услуги.

На седмия Кулинарен уикенд, ще получите 30% отстъпка от общата цена на нашите услуги.

И ако стигнете до Кулинарен уикенд №10, ще можете да ползвате нашите услуги на половината от обявената цена. Ще бъдете титулувани Почетен кулинар и ще има и други изненади от нас.

Предизвикателство отправено!

   

Проектът "Трансграничен център за забавления" се съ-финансира от ЕС чрез Програмата за ТГС Интеррег-ИПП България - Бивша Югославска Република Македония

Този уеб сайт е направен с подкрепата на ЕС чрез Програмата за ТГС Интеррег-ИПП България - Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. За съдържанието на този уеб сайт отговорност носят единствено Пирински туристически форум и ЕА Планетум - Струмица и по никакъв начин не може да се приеме, че той отразява възгледите на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата

0017225