ДЕСТИНАЦИЯ ГЕВГЕЛИЯ

Вардарски рид

Църква „Свети Спас“, Гевгелия

Исторически музей, Гевгелия

Курортна местност Смрдлива вода

Църква „Свети Атанасий“, Богданци

Курортна местност Смрдлива вода

Църква „Свети Атанасий“, Богданци

Проектът „Трансграничен център за забавления“ се съ-финансира от ЕС чрез Програмата за ТГС Интеррег-ИПП България – Република Северна Македония

Този уеб сайт е направен с подкрепата на ЕС чрез Програмата за ТГС Интеррег-ИПП България – Република Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. За съдържанието на този уеб сайт отговорност носят единствено Пирински туристически форум и ЕА Планетум – Струмица и по никакъв начин не може да се приеме, че той отразява възгледите на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата